Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нормативтік құжаттар

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы нормативтік құжаттар
Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022 - 2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы Қазақстан Республикасының Заңы
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған адамдарды көтермелеу қағидалары
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасасу қағидаларын және оның нысанын бекіту туралы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі (комплаенс офицері) туралы ереже
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты
Мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты
Іскерлік әдеп кодексі
Сыбайлас жемқорлыққа және коммерциялық параға сатып алуға қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және ішкі талдау жүргізу ережесі