Заңнама

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 118 "Жаңартылатын энергия көздерін қолдауға арналған тарифті айқындау қағидала...
Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі 30.03.2015 № 247 «Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидаларын бекіту туралы» бұ...
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 210 "Электр желілік қағидаларды бекiту туралы" бұйрығы
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 161 "Жеке-дара тұтынушыларға атаулы көмек беру қағидаларын бекіту туралы" бұй...
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 8 шілдедегі № 309 "Нетто-тұтынушылардан электр энергиясын сатып алу-сату қағидаларын бекіту т...
Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі 20.02.2015 № 117 «Электр немесе жылу желілеріне қосылатын ең жақын нүктені айқындау және жаңартылатын...
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 28 желтоқсандағы № 480 "Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдалан...
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 164 "Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдалану об...
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің м.а. 2016 жылғы 29 шілдедегі № 361 "Резервтік қорды қалыптастыру және пайдалану қағидаларын бекіту турал...
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 9 қарашадағы № 482 "Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың ті...
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің м.а. 2016 жылғы 27 шілдедегі № 343 "Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін қосу туралы үл...
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің м.а. 2016 жылғы 27 шілдедегі № 345 "Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін орналастыру жос...
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 466 «Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінімнің ма...
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 7 қарашадағы № 478 "Жаңартылатын энергия көздері секторын дамытудың нысаналы көрсеткіштерін б...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 12 маусымдағы № 644 "Қазақстандық кремний (Kaz PV) негізінде күн сәулесінің энергиясын түрлендіру үшін фо...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 сәуірдегі № 419 "Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар үшін жаңартылаты...