Қаржылық есептер

«Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС-і құжаттарының тізімі:

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2019 жылғы 1 шілдедегі №665 бұйрығына сәйкес дайындалған Қаржылық есептілік нысандары, 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Қаржылық есептілік 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2019 жылғы 1 шілдедегі №665 бұйрығына сәйкес дайындалған Қаржылық есептілік нысандары, 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Қаржылық есептілік 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
2020 жылдың қаржылық есептілік нысандары
2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептілік нысандары
2018 жылдың қаржылық есептілік нысандары