Бірыңғай сатып алушымен электр қуатын сатып алу туралы Шарт талаптарын жасасу және орындау тәртібі