Бағалар мен тарифтер

Тіркелген тарифтер-есеп айырысу-қаржы орталығының тәртіппен сатып алу тарифтері, «жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» заңда белгіленген, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөніндегі объектілер өндіретін электр энергиясын энергия көздері.

Электр энергиясын белгіленген тарифтер бойынша сатып алу тек шарттар бойынша жүзеге асырылады қолдану туралы ережелер қолданысқа енгізілгенге дейін «РФО ЖЭК бойынша» ЖШС-мен қамаудағыларға аукциондық сауда-саттық.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес тіркелген тарифтер 2014 жылғы 12 маусымдағы №645 «тіркелген тарифтерді бекіту туралы».
Алу үшін пайдаланылатын жаңартылатын энергия технологиясы электр энергиясын Тарифтің шамасы, теңге / кВтсағ (ҚҚС-сыз)
1 Жел электр станциялары, жел жобасы үшін белгіленген тарифті қоспағанда жел энергиясын түрлендіру үшін қуаты 100 МВт «Астана EXPO-2017» Электр станциялары 22,68
1-1 «Астана EXPO-2017» жел электр станциясының қуаты 100 МВт, жел энергиясын түрлендіру үшін 59,7
2 Күн энергиясының фотоэлектрлік түрлендіргіштері, бекітілгенді қоспағанда фотоэлектрлік модульдерді пайдаланатын күн электр станцияларының жобаларына арналған тарифтер күн сәулесінің энергиясын түрлендіру үшін қазақстандық кремний (Kaz PV) негізінде 34,61
3 Шағын су электр станциялары 16,71
4 Биогаз қондырғылары 32,23